Zachęcam do składania ofert w ogłoszonych konkursach ofert

I. KONKURS: MARSZAŁKOWSKI KONKURS „INICJATYWA SOŁECKA” W 2019 ROKU. Oferty należy składać do 10.04.2019r. Samorząd województwa śląskiego dostrzegając zaangażowanie lokalnych społeczności w rozwój i pomyślność swoich małych ojczyzn, wspiera przedsięwzięcia zainicjowane przez sołectwa. Szczegóły https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka-w-roku-2019.html   II. OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI W 2019 r. Oferty należy … Czytaj dalej Zachęcam do składania ofert w ogłoszonych konkursach ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych

Na organizację dwóch wydarzeń współfinansowanych przez Województwo Śląskie, o zasięgu i znaczeniu regionalnym w celu integracji środowiska osób niepełnosprawnych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych” można otrzymać 100 000,00 zł, w tym: na realizację zadania pn.: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” przeznacza się kwotę 55 000,00 zł, na „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych” kwotę 45 000,00 zł.

Ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkursy:

  • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
  • Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
  • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o zasięgu regionalnym, które będą realizowane w terminie od 29 marca 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2019 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29 marca 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.

Tylko 5 dni na składanie ofert! Celem konkursu wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego, które będą realizowane w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w terminie do … Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.