Ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkursy:

  • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
  • Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
  • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o zasięgu regionalnym, które będą realizowane w terminie od 29 marca 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2019 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29 marca 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.

Tylko 5 dni na składanie ofert! Celem konkursu wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego, które będą realizowane w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w terminie do … Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Dziękuję za zaufanie, udzielone poparcie w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego i za każdy oddany na mnie głos. Państwa wybór jest dla mnie zobowiązaniem do podejmowania wysiłku, by sprawy mieszkańców naszych gmin, powiatu i regionu były priorytetem  moich działań. To dla mnie zaszczyt, że nadal mogę Państwa reprezentować w Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziękuję … Czytaj dalej Podziękowanie

#idźnawybory

Szanowni Państwo, urodziłam się w Bytomiu, gdzie mieszkałam ponad 30 lat. Od kilkunastu lat jestem tarnogórzanką. Przez 26 lat związana byłam z oświatą jako nauczyciel, dyrektor liceum, wykładowca wyższej uczelni, a także dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W 2010 roku uzyskałam mandat radnej powiatu, pełniłam też funkcję starosty tarnogórskiego. W 2014 … Czytaj dalej #idźnawybory

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r.

Termin składania ofert już tylko do 10 października 2018 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do 9 listopada 2018 r. Zadania do dofinansowania: Projekty wspierające zachowanie kultury i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim.

CZWARTY ROK KADENCJI W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DOBIEGA KOŃCA

Czwarty rok obecnej kadencji, w której mam zaszczyt reprezentować mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego, gliwickiego, Bytomia i Gliwic w Sejmiku Województwa Śląskiego dobiega końca.

Przekazując sprawozdanie z działalności radnej województwa śląskiego wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i dotychczasową możliwość współpracy.

W tym okresie pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Kultury pełniąc funkcję przewodniczącej, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jako wiceprzewodnicząca.