Podziękowanie

Szanowni Państwo, Dziękuję za zaufanie, udzielone poparcie w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego i za każdy oddany na mnie głos. Państwa wybór jest dla mnie zobowiązaniem do podejmowania wysiłku, by sprawy mieszkańców naszych gmin, powiatu i regionu były priorytetem  moich działań. To dla mnie zaszczyt, że nadal mogę Państwa reprezentować w Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziękuję … Czytaj dalej Podziękowanie

#idźnawybory

Szanowni Państwo, urodziłam się w Bytomiu, gdzie mieszkałam ponad 30 lat. Od kilkunastu lat jestem tarnogórzanką. Przez 26 lat związana byłam z oświatą jako nauczyciel, dyrektor liceum, wykładowca wyższej uczelni, a także dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W 2010 roku uzyskałam mandat radnej powiatu, pełniłam też funkcję starosty tarnogórskiego. W 2014 … Czytaj dalej #idźnawybory

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r.

Termin składania ofert już tylko do 10 października 2018 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do 9 listopada 2018 r. Zadania do dofinansowania: Projekty wspierające zachowanie kultury i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim.

CZWARTY ROK KADENCJI W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DOBIEGA KOŃCA

Czwarty rok obecnej kadencji, w której mam zaszczyt reprezentować mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego, gliwickiego, Bytomia i Gliwic w Sejmiku Województwa Śląskiego dobiega końca.

Przekazując sprawozdanie z działalności radnej województwa śląskiego wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie i dotychczasową możliwość współpracy.

W tym okresie pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Kultury pełniąc funkcję przewodniczącej, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jako wiceprzewodnicząca.

Kolejna edycja Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Dnia 14 września 2018 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przyznane będą nagrody: artystyczne – za całokształt osiągnięć, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury Wnioski o przyznanie wszystkich wymienionych nagród można składać: drogą pocztową na adres: … Czytaj dalej Kolejna edycja Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy

I. V edycję Konkursu "Gmina przyjazna rodzinie 2018" Celem konkursu "Gmina przyjazna rodzinie 2018" jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł "Gminy przyjaznej rodzinie 2018". Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy … Czytaj dalej Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

Jeszcze tylko kilka dni na złożenie wniosku o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. Adresatami programu są: uczniowie szkół ponadpodstawowych. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć komplet dokumentów tj.: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa … Czytaj dalej Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

Konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w następujących dziedzinach: Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Nabór ofert – do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00. Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie … Czytaj dalej Konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego