Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Wczoraj 20 marca 2017 r. na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, zgodnie z propozycją Komisji Edukacji i Nauki i Kultury dokonaliśmy zmian budżetu Województwa Śląskiego polegającego m.in. na zwiększeniu planu wydatków instytucji kultury Województwa Śląskiego o kwotę 19 566 834 zł, w tym dla Opery Śląskiej 3 731 000 zł, Zespołu Pieśni i Tańca im. St. Hadyny w Koszęcinie 346 906 zł, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 486 704 zł. Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" otrzymał dodatkowe środki na zadanie pn. "Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia - Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu" 646 338 zł. Na zadanie "Zabezpieczenie górotworu i modernizacji gospodarki wodnej z zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach 10 000 zł. Zwiększyliśmy też środki na na otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 300 000 zł. Na liście znalazło się m.in. 200 tys. zł na rekonstrukcje filmową filmów Kazimierza Kutza.

 

Na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego tj. 20 marca 2017 r. przyjęliśmy oświadczenie dotyczące upamiętnienia 20. rocznicy uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, jako reprezentacja regionalnej wspólnoty samorządowej czujemy się w obowiązku przypomnieć, że respektowanie przepisów konstytucji jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa.

Przyjęliśmy również stanowisko wyrażające zdecydowany sprzeciw w sprawie zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, która odbiera decyzyjność Sejmikom wojewódzkim w zakresie wskazywania beneficjentów Programu. Pomysł scentralizowania Programu stoi w sprzeczności z ideą samorządności oraz podważa ogromne doświadczenie we współpracy samorządów wojewódzkich z samorządami gmin i powiatów. Zawnioskowaliśmy o zmianę decyzji i przywrócenie dotychczasowego sposobu realizacji Programu.

 

W czwartek 23 lutego 2017 r. w Pałacu w Rybnej odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Deklaracji Biały Śląsk z Posłem do Parlamentu Europejskiego - Panem Janem Olbrychtem.

Poseł dr Jan Olbrycht przyjął zaproszenie Pana Arkadiusza Czecha Burmistrza Tarnowskich Gór i moje, aby wspólnie porozmawiać na temat Unii Europejskiej, obecnej perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz przyszłości Wspólnoty Europejskiej po Brexicie Wielkiej Brytanii. Kierownik Referatu Programowania Wydziału Rozwoju Regionalnego Pani Urszula Machlarz omówiła tematy związane ze "Wsparciem dla samorządów i przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".

Więcej…

 

17 lutego 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyły się Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego przypadającego 21 lutego. Na spotkaniu, jak co roku, Przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego zapoznał zebranych z dokonaniami śląskich przewodników turystycznych PTTK w 2016 r. Spotkanie z przewodnikami turystycznymi to również szczególna okazja do złożenia podziękowań, życzeń, a także wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego wszystkim Przewodnikom Turystycznym składam serdeczne życzenia. Życzę dużo zdrowia, satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz promocji naszego regionu, dziedzictwa kulturowego, zdrowego stylu życia, rozbudzaniu oraz szerzeniu pasji zainteresowania naszych mieszkańców turystyką.

Więcej…

 

Konkursy ogłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego:

 1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.
  Termin składania wniosków do 22 lutego 2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 22 marca 2017 r.
 2. Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 r. przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.
  Nabór ofert - do 9 marca 2017 r. do godz. 14:00.
 3. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
  Nabór ofert do 1 marca 2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 5 kwietnia 2017 r.
 4. Konkurs ofert Województwa Śląskiego na realizację zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym".
  Oferty należy składać do 17 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl w zakładce konkursy trwające.

 

W środę 15 lutego 2017 r. w ramach #obywatelskieśląskie, ponad 90 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej odwiedziło Śląsk. W poszczególnych miastach i powiatach naszego regionu odbyła się seria spotkań obywatelskich. W Tarnowskich Górach gościliśmy Poseł Elżbietę Radziszewską i Posła Zdzisława Gawlika. Koordynatorem spotkania był Poseł Tomasz Głogowski. Podczas spotkania rozmawialiśmy o służbie zdrowia i skutkach proponowanych przez rząd zmianach dotyczących sieci szpitali, o reformie edukacji, smogu- jego przyczynach i wpływie na organizm ludzki , o podejmowanych działaniach przez samorząd województwa śląskiego tj. "uchwale antysmogowej", a także o rozwoju gospodarczym Polski. Dyskusja wokół tych tematów momentami była burzliwa i emocjonalna, ale z mieszkańcami naszego regionu zawsze warto rozmawiać.

Więcej…

 

8 lutego 2017 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyły się uroczyste sesje Sejmiku Województwa Śląskiego, Miasta Cieszyn i Rady Powiatu Cieszyńskie - Cieszyn Miastem Reformacji.

Uchwałą z 21 września 2015 r. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił ogłosić rok 2017 Rokiem Reformacji. W styczniu 2017 r. przyjęliśmy Rezolucję w sprawie 500. rocznicę opublikowania 95 tez przez Marcina Lutra, co dało początek Reformacji. Jako Radni wyraziliśmy wolę, aby w Cieszynie - mieście Reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców naszego regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

Więcej…

 

16 stycznia 2017 r. odbyła się XXXII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dzisiejszą sesję zdominowała dyskusja o założeniach uchwały "antysmogowej". Projekt uchwały "antysmogowej" został skierowany do konsultacji społecznych. Uwagi i wnioski do ww. projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać w terminie od 16.01.2017 r. do 6.02.2017 r.

http://bip.slaskie.pl/ > Informacje, Ogłoszenia > Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Wczoraj 12 stycznia 2017 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu odbył się uroczysty Koncert Noworoczny Białego Śląska organizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. W części oficjalnej miałam przyjemność wręczyć Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego m.in. Andrzejowi Arendarskiemu Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej i Społecznemu Stowarzyszeniu Chirurgii Oka w Tarnowskich Górach. Koncert z udziałem Joanny Woś i Stanisława Kuflyuka oraz orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego dostarczył niesamowitych wrażeń. Dziękuję!

Więcej…

 

9 stycznia 2017 r. uczestniczyłam w prezentacji programu rozwoju województwa Kierunek Śląskie 3.0 połączonej z podsumowaniem akcji Śląskie. Tu rozmawiamy. Na konferencji przedstawiono uaktualniony program, do którego zostały włączone pomysły, przedsięwzięcia i projekty zaproponowane przez mieszkańców naszego regionu. Udział w warsztatach eksperckich i zespołach tematycznych w ramach programu był dla mnie wielką przyjemnością.

www.slaskie.pl: Dialog buduje Śląskie

 

Gimnazja warto utrzymać bo:

 • są szansą dla dzieci utalentowanych np. językowo, sportowo, by mogły już wcześniej rozwijać swoje talenty, co daje lepsze rezultaty na przyszłość;
 • sprzyjają wyrównywaniu szans edukacyjnych dla dzieci z małych miasteczek i wsi - wyjście dzieci z małych miejscowości, zmiana szkoły i zmiana statusu społecznego co sprzyja rozwojowi w sferze społecznej, pewności siebie;
 • dają szansę na dojrzewanie w jednorodnej grupie rozwojowej, przystosowanie się i branie odpowiedzialności, szybsze wejście w dorosłość;
 • obserwowana jest edukacyjna wartość dodana (w większości gimnazjów była dodatnia - wysoka) co oznacza, że nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, czyli rozwój;
 • dzisiejszy świat stawia dzieciom/uczniom duże wymagania, daje też dużo szans, żeby temu sprostać trzeba być dojrzałym, samodzielnym, mieć określone cele życiowe dużo wcześniej niż za naszych czasów a nawet za czasów obecnych młodych rodziców; opóźniając dojrzewanie opóźniamy wejście w dorosłe życie, nie dogonimy świata, te dzieci stracą szanse z dziećmi z Europy i świata;
 • dla uczniów w najbliższym okresie wprowadzanej zmiany, pozostanie w szkole podstawowej to będzie kara, regres, ponieważ planowali tak jak ich starsi koledzy zmianę szkoły i tym samym statusu z dziecka na młodzież, mogą zareagować zwiększoną agresją,
 • uczeń gimnazjum, który nie przejdzie do drugiej klasy będzie musiał kontynuować naukę ponownie w podstawówce (już posiadając świadectwo ukończenia podstawówki) i jest obowiązany uzupełnić różnice programowe sam. Dla niego to będzie kara i cofnięcie się w rozwoju a ponadto jeżeli nie uczył się lub opuszczał zajęcia szkolne to mowy nie ma żeby miał motywację i silną wolę żeby sam nadrobił materiał obowiązujący w nowej klasie VII;
 • nauczyciele gimnazjów przez 16 lat nauczyli się pracy z uczniami gimnazjum - zdobyli wiedzę o dorastającej młodzieży i problemach z tym okresem związanych, umiejętności pracy z nimi;
 • nie dojdzie do zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy dobrych nauczycieli, dobrze wykształconych, przygotowanych do pracy z młodzieżą.
 

Na sesji grudniowej uchwałą sejmiku województwa śląskiego przyjęliśmy oświadczenie dotyczące projektu zmian ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wyrażające zaniepokojenie i dezaprobatę dla planowanych zmian. Proponowane zmiany prowadzą do pozbawienia władz województwa, organizacji pozarządowych - przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie województwa oraz samorządów gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy.

Więcej…

 

Mając na uwadze podjęte przez samorządy gminne i powiatowe, w tym Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwały zawierające postulat ponownego przeanalizowania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL) dotyczących możliwości alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych, zorganizowałam spotkanie radnych powiatowych z Marszałkiem Wojciechem Saługą oraz złożyłam w tej sprawie interpelację. Popierając stanowisko samorządów zwróciłam się z prośbą do Pana Marszałka o podjęcie renegocjacji zapisów RPO WSL 2014-202 z Komisją Europejską i rozszerzenie ich o możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie budowy bądź przebudowy dróg powiatowych. Zaproponowałam również zorganizowanie spotkania Pana Marszałka ze starostami województwa śląskiego. W odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację uzyskałam informację, że Zarząd Województwa Śląskiego skierował pismo na ręce Ministra Rozwoju - Wicepremiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym wnosi o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do pakietu propozycji przedstawionych do renegocjacji Umowy Partnerstwa, a w konsekwencji - RPO WSL, w zakresie uwzględnienia finansowania inwestycji na drogach lokalnych. Obecnie Zarząd Województwa Śląskiego jest w fazie uzgodnień przed negocjacyjnych z MR i oczekuje na ostateczne stanowisko czy ten element pakietu renegocjacji programu uzyska akceptację i zostanie dopuszczony do dalszego procedowania przed KE.

 

Życzenia świąteczne

 

1 grudnia minęła połowa kadencji, w której miałam zaszczyt reprezentować mieszkańców Bytomia, Gliwic, powiatu gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Więcej…

 

Ostatnią w roku 2016 sesję Województwa Śląskiego poprzedziło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Harcerzy i harcerki z Komendy Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz uroczystość związana z obchodami 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Podczas poniedziałkowej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na rok 2017.

Więcej…