Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

To już "III Szlachecki Weekend 2016" w Nakle Śląskim, którego organizatorem jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W pierwszym dniu tj. 24 września w sobotę odbył się wernisaż wystawy "Świat europejskich orderów" oraz koncert "Muzyka mową dźwięków", w niedzielę tradycyjnie rajd rowerowy "Śladami górnośląskiej szlachty". Propagowanie historii naszego regionu, kultywowanie pamięci o śląskiej szlachcie może przybierać przeróżne, ciekawe formy czego dowodem jest już III edycja "Szlacheckiego Weekendu".

Więcej…

 

21 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych stypendiów dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego (...)", w której miałam przyjemność uczestniczyć. Spośród 123 wniosków, które wpłynęły w bieżącej edycji, wybrano 30 stypendystów. Dwóch uczniów z powiatu tarnogórskiego znalazło się wśród laureatów reprezentując II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Gratuluję. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu stypendystów.

Więcej…

 

Logo: Śląskie. Pozytywna energia

Zachęcam do włączenia się w konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

Konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2017 potrwają od 19 września do 2 października 2016 r. Uwagi do projektu mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe i instytucje takie jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne.

Więcej: http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1322562780&art=1464092431&pr=0&id_menu=11

 

Logo: Śląskie. Pozytywna energia

Aktywna integracja i zwiększenie dostępności usług społecznych. Ruszają konkursy ogłoszone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski w konkursach można składać do 29 września 2016 r. Szczegółowe informacje na stronie rpo.slaskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W pierwszym z konkursów rozpatrywane będą projekty mające na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, poprzez realizację m.in. staży, praktyk, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które zostały zdiagnozowane jako niewystarczające. Celem drugiego z konkursów jest zwiększenie dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu.

 

18 września 2016 r. "Halką" Opera Śląska rozpoczęła 72. sezon artystyczny. Podczas tego uroczystego wieczoru była okazja, by w szczególny sposób podziękować Panu Tadeuszowi Serafinowi za wieloletnią pracę i współpracę na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego opery śląskiej. Jestem przekonana, że nadal będzie wspierał zespół swoim doświadczeniem i wiedzą, a my odbiorcy Kultury liczymy na dalszą aktywność artystyczną Pana Tadeusza Serafina także w kolejnych latach.

 

13 września 2016 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się pierwsza debata ekspertów nad inicjatywą strategiczną "Kierunek Śląskie 3.0". Praca zespołów eksperckich to kolejny etap planu budowania programu województwa śląskiego w oparciu o konsultacje społeczne, dialog i partycypację. "Powstały dokument Kierunek Śląskie 3.0" jest impulsem do debaty nad przyszłością województwa. Nie sposób dobrze zarządzać regionem bez słuchania rad, tych którzy swoja wiedzą, doświadczeniem, niebanalnym sposobem oglądu rzeczywistości mogą wskazać władzom regionu innowacyjne rozwiązania" - powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, witając uczestników warsztatów w subregionie centralnym. Skorzystałam z zaproszenia Pana Marszałka i wzięłam udział w pracach zespołu eksperckiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Sejmik Województwa Śląskiego w grudniu 2015 roku przyjął Rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek". 16 grudnia 2016 roku przypadnie 35. rocznica pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach. Dziewięciu górników protestujących przeciwko wprowadzeniu trzy dni wcześniej stanu wojennego zginęło od kul funkcjonariuszy ZOMO. To ważna rocznica i utrwalająca nie tylko heroizm górników, ale też ludzi naszego województwa, których dotknęły represje tamtych lat.

Zapraszam do odwiedzenia strony 2016 Rok Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek" - kwkwujek2016.slaskie.pl oraz udziału w wydarzeniach poświęconym Ofiarom Pacyfikacji Kopalni "Wujek".

 

9 września w piątek 2016 r. na tarnogórskim rynku zaparkował bus akcji "Śląskie. Tu rozmawiamy". Mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami, wrażeniami, pomysłami na temat teraźniejszości i przyszłości regionu. Dla najmłodszych przygotowano kącik malucha z kolorowankami nawiązującymi do symboli regionu, a dla dorosłych gry, łamigłówki i krzyżówki sprawdzające wiedzę o naszym województwie.

Więcej…

 

Logo: Śląskie. Pozytywna energia

W piątek 9 września 2016 r. na tarnogórskim rynku w ramach kampanii "Śląskie. Tu rozmawiamy" przed godziną 14:00 zaparkuje filmobus i będzie tam do godziny 20:00.

"Śląskie. Tu rozmawiamy" to akcja skierowana do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Na akcję składa się filmobus oraz Strefa Edukacji. W filmobusie Śląskie. Tu rozmawiamy każdy mieszkaniec regionu będzie mógł podzielić się opinią na temat województwa śląskiego. W Strefie edukacji w gotowości czekać będą animatorzy, którzy zaproszą do rozmowy o województwie - jego atrakcjach, walorach turystycznych - oraz o społecznych inicjatywach i projektach zmieniających nasz region. Będzie to okazja dla mieszkańców, aby porozmawiać o samorządności, potrzebie współuczestniczenia w rozwoju regionu, o tym z czego są dumni, a co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu i jak zrobić to wspólnie i skutecznie. Najodważniejsi będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami przed kamerą.

Szczegóły na stronie turozmawiamy.slaskie.pl

Serdecznie zapraszam. Razem dla regionu!

 

27 sierpnia 2016 r. w ostatnią sobotę sierpnia z Rynku w Tarnowskich Górach wystartowali uczestnicy Rajdu Osób Niepełnosprawnych. Tym razem trasa wiodła do Tworoga, gdzie odbył się tradycyjny piknik. W tym roku tę imprezę objął honorowym patronatem marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Więcej…

 

W czwartek 14 lipca 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim tarnogórscy policjanci obchodzili swoje święto. Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji 119 policjantów tarnogórskiej komendy otrzymało mianowanie na wyższe stopnie policyjne. To szczególne święto jest także okazją do wyróżnień, podziękowań i życzeń.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała to honorowe wyróżnienie 3 funkcjonariuszom tarnogórskiej policji, które miałam zaszczyt wręczyć. Przyznanie tego wojewódzkiego wyróżnienia stanowi wyraz uznania wojewódzkich władz samorządowych dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji za ich działalność, zaangażowanie z jakim realizują swoją misję, podejmowania szeregu działań prewencyjnych, ale także edukacyjnych, i społecznych.

Z okazji nadchodzącego Święta Policji Wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz Pracownikom Cywilnym, życzę pomyślności osobistej i zawodowej, szacunku społecznego, a odpowiedzialna, trudna służba niech będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Więcej…

 

W dniach 1-3 lipca 2016 r. w Koszęcinie odbywał się Piknik Artystyczny "Święto Śląska". To wielkie święto zespołu, które tradycyjnie odbywa się w rocznicę założenia Zespołu "Śląsk" i na zakończenie sezonu artystycznego. Wielka urodzinowa impreza - 63. urodziny Zespołu. Na gości Święta czekało mnóstwo atrakcji, nie zapominając o najmłodszej publiczności. W niedzielę z przyjemnością obejrzałam słynny balet "Cracovia Danza", który przygotował widowisko "Balet o kawie", świetny był koncert - CAFÉ DEL MUNDO, a prawdziwą ucztą duchową był Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", widowisko dostarczające, jak zwykle wielu emocji, wzruszeń i przeżyć. Dla całego Zespołu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Sto Lat!

 

Na sesji w poniedziałek 27 czerwca 2016 r. przyjęliśmy apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący niepodpisywania ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz apel dotyczący poparcia starań załogi Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy w Zabrzu zmierzających do sfinalizowania działań mających na celu utrzymanie kilku tysięcy miejsc pracy.

W ekspresowym tempie Senat przyjął bez poprawek ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. coroczne pokrywanie przez samorząd - jako organ tworzący - strat finansowych placówek zdrowotnych, w tym szpitali. Cały ciężar związany z sytuacją finansową podmiotu leczniczego w takich warunkach przeniesiony zostanie na podmiot tworzący.

Więcej…

 


Zakończenie roku akademickiego

20 czerwca 2016 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego-zajęć sportowych, artystycznych i naukowych w tej placówce. W programie uwzględniono wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz dyplomów "Kamyki 2016".

Więcej…

 

Chór mieszany Jutrzenka z Nakła Śląskiego ma 105 lat!

19 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej - w Pałacu w Nakle Śląskim koncertował Chór Jutrzenka z Nakła Śląskiego, który obchodził swoje 105 urodziny. "Jutrzenka" to jeden z najstarszych chórów okręgu tarnogórskiego, ale i w regionie.

Więcej…

 

Zakończenie roku akademickiego w Tarnogórskim Uniwersytecie III Wieku

17 czerwca 2016 r. słuchacze Tarnogórskiego Uniwersytetu III Wieku świętowali uroczyste zakończenie roku akademickiego. To okazja do podziękowań Zarządowi Stowarzyszenia, profesorom, opiekunom, trenerom, wszystkim tym którzy prowadzili zajęcia i z którymi słuchacze mieli okazję się spotkać.

Więcej…