Lucyna Ekkert

O mnie

Lucyna Ekkert – urodzona w Bytomiu, obecnie mieszkanka Tarnowskich Gór

WYKSZTAŁCENIE:

 • Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydział Farmacji. Ukończone także: Studium Pedagogiczne, Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie” oraz „Informatyka w szkole”;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2010-2014 r. Starosta Tarnogórski;
 • Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 • Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Bytomiu;
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu;
 • Nauczyciel i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu;
 • Asystent Laboratorium Doświadczalnego we Wrocławskich Zakładach Zielarskich „Herbapol”.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA:

 • Radna Województwa Śląskiego
  • Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury;
  • Z-ca Przewodniczącego Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego;
  • Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia;
  • Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego – Członek Komisji;
  • Członek Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
 • Radna Powiatu Tarnogórskiego;
 • Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego;
 • Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu Związku Województw RP;
 • Reprezentant Marszałka Województwa Śląskiego w Zespole ds. Edukacji, Kultury i Sportu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • Członek Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask” im. St. Hadyny w Koszęcinie;
 • Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Emila Cyrana w Lublińcu;
 • Przewodnicząca kilku Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej m.in. „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”, Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice, Specjalistycznego, Szpitala nr 2 w Bytomiu, Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce Zdroju, Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.